null

SOSYAL

SORUMLULUK

ENKA Okulları olarak tüm öğrencilerimizin, öğrenci kulüpleri düzeyinde ya da bireysel fikirlerle sosyal sorumluluk projeleri oluşturmalarını, devam etmekte olan projelere katkı yapmalarını bekliyoruz.

Anadolu Teknik Lise düzeyinde eğitim veren kurumumuzda öğrenciler 9.sınıftan itibaren her sınıf düzeyinde yakın ve uzak çevrelerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik projeler geliştirirler. Belirlenen SSP konuları kulüp öğretmenleri veya proje danışmanı öğretmenler eşliğinde ilgili eğitim öğretim yılına yayılarak uygulanır. Okulumuzda uygulamaya koyduğumuz projelerde aradığımız başlıca özellikler mikrodan makroya uygulanabilir olması, toplumsal hassasiyetlerin göz önünde bulundurulması, öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenme süreçlerine katkı sağlamasıdır.

Sosyal Sorumluluk Projesi çalışmasında:

  • Farklı yaşam biçimlerini,
  • İhtiyaç kavramının sosyo-ekonomik yapıya göre değişimini,
  • Bireysel ve toplumsal farklılıklara saygı duymayı,
  • İnisiyatif alabilmeyi,
  • Organizasyon yapabilmeyi,
  • Ekip çalışmasını,
  • Empati kurmayı,
  • Maddi ve manevi olanakları verimli kullanmayı,
  • Zaman yönetimini,
  • Ömür boyu sürecek toplumsal farkındalıkları öğreniriz.

Öğrencilerimiz okulumuzun kuruluş aşamasından itibaren değişik fikirlerle değişik sosyal sorumluluk projelerinde görev almıştır. Bunlardan bazıları :

(Okul yemekhanesinde çöpe atılacak yiyeceklerin sokak hayvanlarına ulaştırılması)

(Kitap bağışı projesi)

(İhtiyaç Haritası adlı sivil toplum kuruluşunun kampanyalarına destek verilmesi)

(Trafik kuralları farkındalığı kampanyası)

(Onkoloji hastalarına moral ziyaretleri, kanser ve çocuklar için eğlence organizasyonu)

(Engelli sandalyesi alımı için kapak toplama)

(Öğrencilerin el emeği materyallerin satışından elde edilen gelirle bir köy okuluna kütüphane kurulmasına yönelik katkı)

(Oyuncak Bağışı)

(Canlı yaşam alanlarının ağaçlandırma yapılarak genişletilmesi)

(Hayvan barınaklarına battaniye bağışı)

(Kırtasiye bağışı kampanyası)

(Orta öğretim öğrencilerine temel çizim programlarını öğretilmesi)

(Spor ekipmanı sıkıntısı yaşayan okullara ekipman bağışı)

(Görme engelli insanlarla empati kurma etkinliği)

(Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi ile ilgili farkındalık çalışmaları)