null
SAĞLIK HİZMETLERİ

Okul Sağlık Birimi; bir doktor, bir hemşire ile öğrencilerimize ve çalışanlarımıza koruyucu sağlık, acil tedavi ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Öğrencilerimizin sağlık sorunlarıyla ilgili olarak velilerle iletişim kurmak, varsa devam eden tedavi süreçlerini izlemek, acil müdahale gereksinimi olası rahatsızlıkları olan öğrencilerin takibi ve düzenli ilaç kullanımına gereksinim duyan öğrencilere ilaç uygulama desteği sağlık birimimiz tarafından yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan aşılama, tarama programlarının takibi ile bulaşıcı hastalıklar konusunda bilgilendirme ve önlem alma da sağlık birimimizin hizmetleri arasındadır. Revirimiz, muayene ve müdahale odası, iki yataklı gözlem odası ve hasta kayıt bölümlerinden oluşmakta ve muayene, acil müdahale ve klinik gözlem için gerekli tıbbi donanımı bulunmaktadır.

Okulun tüm birimlerinin hijyen standartlarına uygunluğunu günlük olarak takip etmek ve tüm birimlerin bu standartlara uymasını sağlamak da sağlık birimimizin görevleri arasındadır.

Okulumuz genelindeki içilebilir su olarak Kimya Teknolojileri bölümümüz tarafından analiz ve arıtma işlemlerine tabii tutulan şebeke suyu kullanılmaktadır. Bu suların depolandığı sebillerin rutin organik temizliklerinin kontrolü de sağlık birimimize aittir.

Okulumuzda ISO 9001-2015 standartları gereği uygulan atık yönetimi süreci dahilinde tıbbi atıklar sağlık birimizce toplanmaktadır.

SAĞLIK

Sigortası

Tüm öğrenci ve personelimiz okula ulaşım sırasında oluşabilecek herhangi bir kazaya karşı sözleşme gereği ilgili firmanın sağladığı “ferdi kaza sigortası” ile güvence altına alınmıştır.

Oluşabilecek acil durumlarda ambulans ve sağlık birimi personelinin herhangi bir sebeple okulda bulunamaması halinde geçici personel en yakın sağlık biriminden temin edilir.