ANA OKULU

null

ANA OKULU

İLKOKUL

null

İLKOKUL

ORTAOKUL

null

ORTAOKUL

LİSE

null

LİSE

ENKA OKULLARI İSTANBUL

Faaliyetine 1996 yılında başlayan ENKA Anaokulu’nun öğretim programı çocukların zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek üzere temellendirilmiştir. Özenle yapılandırılmış bir ortamda, çocukların keşfederek öğrenme ve araştırma yapmaları sağlanır. Böylelikle çocuklarda kendine saygı ve öz güven gelişimi desteklenir.

Daha fazla bilgi için…

Okulumuz; öğrencilerin kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı sorular sorarak, bağlantılar kurarak, varsayımlarda bulunarak ve varsayımlarını test ederek, denemeler yaparak, riskler alarak, hatalardan ders çıkartarak, birlikte öğrenerek keşfettikleri ve severek geldikleri bir öğrenme ortamıdır. Okulumuz, güçlü bir akademik program ile zengin bir ders dışı etkinlikler programı sunarak öğrencilerimize kendilerini akademik, sosyal, fiziksel ve duygusal olarak geliştirebilecekleri fırsatlar ve deneyimler sunar. Ayrıca, merak etmeyi ve keşfetmeyi teşvik eden öğrenme ortamları ve kaynakları sağlar.

Daha fazla bilgi için…

Ortaokul çağlarında çocuklarımız, zihinsel gelişimlerinin en verimli zamanlarını yaşarlar. Birçok beceri, etik değerler ve fiziksel yetkinlikler bu çağlarda olgunlaşır. ENKA Ortaokulu, gelişim çağındaki öğrencilerinin bilişsel, duygusal ve bedensel özelliklerini dikkate alarak, onların sağlıklı gelişmeleri için gerekli tüm eğitim öğretim ve danışmanlık çalışmalarını planlar ve uygular. Ortaokul seviyelerinde deneyimli ve eğitimli öğretmenlerimizin yönlendiriciliğinde, her öğrencimizin kendi performansının en üst seviyesini yakalamasını hedefliyoruz.

Daha fazla bilgi için…

ENKA Lisesi çift dilli eğitim veren ve yüksek akademik standartları hedefleyen bir okuldur. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir lise olarak hem MEB müfredatının tüm gerekliliklerini, hem de Uluslararası Bakalorya Diploma Programı’nı uygulayarak, öğrencilerini çift diplomayla mezun etme olanağına sahip bir özel okuldur.

Daha fazla bilgi için…

AKADEMİK FAALİYETLER

ENKA Okulları İstanbul, “ne düşünmeliyim”i değil, “nasıl düşünmeliyim”i öğretir. Özgür ve soru sormaya teşvik eden bir atmosferde, öğrenci ve öğretmenler, meydan okuyan varsayımlar üzerinde titiz çalışmalarla desteklenen, uygulamayı geliştirmeye yönelik bir anlayış ile münazaralar yapıyor, birlikte çalışıyor ve araştırmalar yapıyorlar. Bu eşsiz ENKA eğitimi, bireyleri değiştirip, onları dünya üzerinde pozitif bir etki yaratmak için hazırlıyor ve güçlendiriyor.

null

Geniş çapta kabul gören Uluslararası Bakalorya Programını, Türk müfredatıyla birleştiren Türkiye’deki ilk okullardan biri

ENKA Okulları Istanbul’un sahip olduğu gücün en önemli kaynaklarından birisi, bünyesinde barındırdığı eğitim ve öğretim kadrosudur. Bu kadroda yer alan seçkin eğitmenler ve araştırmacılar; okul tarafından gerçekleştirilen eğitim ve öğretim faaliyetlerinde aktif olarak görev alır, toplum ile iletişim halinde olurlar.
Amacımız, ENKA topluluğu teknolojinin doğru, sorumlu, etkin ve etik bir şekilde kullanımı için istikrarlı bir anlayış geliştirmektir.
Öğrencilerimizin araştırma becerilerini geliştirmeyi, hayat boyu öğrenme alışkanlıklarını desteklemeyi ve onlara farklı türlerde eserleri okumayı sevdirmeyi amaçlıyoruz.
Laboratuvarlarımız, 5-12 MEB ve IB müfredatlarında yer alan tüm konularla ilgili araştırma ve deney yapılmasına, özellikle IB 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin araştırma projeleri için tam donanıma sahiptirler.
Önemli uluslararası kuruluşlara olan üyeliklerimiz de bu bağlantılara verdiğimiz önemi kanıtlamaktadır. Uluslararası Bakalorya (IB), Uluslararası Okullar Konseyi (CIS), ve New England Okullar ve Üniversiteler Birliği (NEASC).

OKULDA YAŞAM

 • PROJELER

  Round Square, Proje Yarışmları, CAS (Yaratıcılık, Fiziksel Aktivite, Sosyal Sorumluluk), EYP (Avrupa Gençlik Parlamentosu), ENKAInteract, Tarih Vakfı Projesi

 • ÖĞRENCİ BİRLİĞİ

  ENKA Okulları Öğrenci Birliği 2004 yılından bu yana öğrencilerin yönetimdeki sesi olmaya devam etmektedir. Yapılan demokratik seçimlerle Öğrenci Birliği oluşturulmaktadır.

 • YAYINLAR

  Güncel haberlerimiz, ENKA Okulları İstanbul İletişim Departmanı tarafından hazırlanmaktadır.

 • OKUL SONRASI AKTİVİTELER

  Kulüp ve okul sonrası çalışmalarının amacı öğrencilerin liderlik özelliklerini, iletişim becerilerini, sorumluluk, keşfetme ve kendilerine güven duygularını geliştirmek, kişisel beceri ve ilgilerini ön plana çıkarmak, topluma karşı duyarlılık ve sorumluluk gelişimine yardımcı olmaktır.

 • SANAT VE MÜZİK

  Okulumuzda öğrencilerimiz, Ata’mızın gösterdiği bu çağdaşlaşma yolunda , sanatın her branşının ve sanatçının önemini anlayabilecekleri aynı zamanda birçok sanat branşını deneyimleyebilecekleri ortamlarda eğitim görmektedir.

KAMPÜSÜMÜZ

 • FOTOĞRAFLARLA ENKA

  Fotoğraflarla ENKA sayfamızda en son fotoğraflarımızı bulabilirsiniz.

 • SANAT GALERİSİ

  ENKA Okulları Sanat Galerisi’nde açılan sergiler ile öğrencilerimiz, görsel sanatların farklı disiplinlerini tanıma, sanatçıyı ve yapıtlarını sorgulama şansını yakalarlar.

 • SAĞLIK HİZMETLERİ

  Okul Sağlık Birimi; bir doktor, iki hemşire ile öğrencilerimize ve çalışanlarımıza koruyucu sağlık, acil tedavi ve poliklinik hizmeti vermektedir.

 • ULAŞIM

  Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nin 7. maddesi doğrultusunda Okul Aile Birliği Servis Komisyonu, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı için Gürsel Turizm ile anlaşma yapmıştır.