İLKOKUL

null

İLKOKUL

ORTAOKUL

null

ORTAOKUL

LİSE

null

LİSE

EN SON HABERLER

AKADEMİK FAALİYETLER

ENKA Okulları Adapazarı, “ne düşünmeliyim”i değil, “nasıl düşünmeliyim”i öğretir. Özgür ve soru sormaya teşvik eden bir atmosferde, öğrenci ve öğretmenler, meydan okuyan varsayımlar üzerinde titiz çalışmalarla desteklenen, uygulamayı geliştirmeye yönelik bir anlayış ile münazaralar yapıyor, birlikte çalışıyor ve araştırmalar yapıyorlar. Bu eşsiz ENKA eğitimi, bireyleri değiştirip, onları dünya üzerinde pozitif bir etki yaratmak için hazırlıyor ve güçlendiriyor.
null

Geniş çapta kabul gören Uluslararası Bakalorya Programını, Türk müfredatıyla birleştiren Türkiye’deki ilk okullardan biridir.

Kulüp ve okul sonrası çalışmalarının amacı öğrencilerin liderlik özelliklerini, iletişim becerilerini, sorumluluk, keşfetme ve kendilerine güven duygularını geliştirmek, kişisel beceri ve ilgilerini ön plana çıkarmak, topluma karşı duyarlılık ve sorumluluk gelişimine yardımcı olmaktır.

Öğrencilerimizin araştırma becerilerini geliştirmeyi, hayat boyu öğrenme alışkanlıklarını desteklemeyi ve onlara farklı türlerde eserleri okumayı sevdirmeyi amaçlıyoruz.
Amacımız, ENKA topluluğunun teknolojinin doğru, sorumlu, etkin ve etik bir şekilde kullanımı için istikrarlı bir anlayış geliştirmektir.