null

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Alternatif yaşam alanlarının arandığı günümüzde, dünyamız için hala yapılacak birçok şeyin olduğuna inanıyoruz. Gerek yaşadığımız bölgede yürüttüğümüz çalışmalarla gerekse “Sürdürülebilir Kampüs” hedeflerimizle yerel ve küresel düzeyde projeler yürütmekteyiz. Biliyoruz ki milyonlarca insanı etkileyen ve ülkelere rehberlik eden fikirler; bizim gibi çevresine duyarlı, farkındalığı yüksek, karşılaştığı problemlerle mücadele eden nesiller yetiştirmeyi hedefleyen eğitim kurumlarıyla üretilir, gelişir ve yaygınlaşır.

Çok farklı coğrafyalarda ve sektörlerde faaliyet gösteren ENKA Şirketler Grubunun okul paydaşı olarak bizler de;

-İşi iyi ve doğru yapmak,

-Çalışana değer vermek,

-Toplumu kalkındırmak,

-Çevresel etkiyi azaltmak,

olan ENKA Sürdürülebilirlik Stratejisi 4 temel ayağını yaptığımız çalışmalarla desteklemekteyiz. Bu bağlamda, öğrencilerimizin derslerinde, kulüp çalışmalarında ya da okul sonrası etkinliklerinde yürütebilecekleri sürdürülebilirlik çalışmaları için platformlar oluşturmaktayız. Yapılan çalışmaların öne çıkan örnekleri aşağıdaki gibidir:

 • Geleneksel Sürdürülebilirlik Buluşması: Üç ENKA Okulunun gönüllü öğrencilerinden oluşan komiteler, uzman kişilerin moderatörlüğünde dünyayı tehdit eden sorunlara çözüm önerileri sundukları buluşma ENKA okulları tarafından her yıl düzenlenmektedir.
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından çıkarılan okul dergisi ve gazetesinin geri dönüşüm malzemelerinden çıkartılmaktadır.
 • Kulüp Toplum Hizmeti çalışmaları ve ders etkinliklerinde, yapılan atölyelerde sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet eden çalışmalar yapılmaktadır.
 • Elektronik ve kağıt atıkların toplanması ile ilgili düzenli aralıklarla projeler gerçekleştirilmektedir.
 • Sivil Toplum Kuruluşları aktivitelerine yönetici/öğretmen ve öğrenci topluluğu olarak katılarak destek olmak için kampanyalar sürdürülmektedir.
 • Model Birleşmiş Milletler (ADENMUN) kulübümüz, Sakarya’da her yıl sadece Adapazarı ENKA Lisesi tarafından gerçekleştirilen Model Birleşmiş Milletler konferansı küresel sorunlara çözüm önerileri sunan komiteleriyle kentimizde şehir dışındaki konferanslara gidemeyen öğrenci kitlesine bu atmosferi tecrübe etme fırsatı sunmaktadır.
 • Sera bakımının öğrenciler tarafından düzenli olarak yapılması sağlanarak organik ürünler yetiştirilmektedir.
 • Biyoloji ve coğrafya öğretmenlerimiz ülkenin seçkin akademisyenlerinin katıldığı, ekosistemin korunması ve biyoçeşitliliğin önemi üzerine çalışmaların yapıldığı Ekoloji Kampı’nı düzenlemiştir.
 • Öğrencilerimizin kompost gübre ve solucan gübresi üretimini desteklenmiştir.
 • Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali’nden seçilen film gösterimleri yapılmıştır.
 • Okulumuz ve AIESEC Sakarya (Türkiye İktisadi, Ticari İlimler Talebeleri Staj Komitesi Derneği) 4 haftalık “Küresel Hedefler” odaklı “Dünyam ile Tanış” proje süreci 19 Şubat-16 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirmiştir. Bu süreçte 6 farklı ülkeden gelen ziyaretçilerimize Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri doğrultusunda tüm sınıf düzeylerinde interaktif sunumlar yapılmıştır.
 • Fen Bölümü çalışmaları kapsamında öğrencilerle mikroplastiklerin balıklara etkisi konusunda TÜBİTAK projesi hazırlayarak kimya alanında finale kalmıştır.
 • Dış cephe boyalarının sıcaklığa bağlı renk değiştirmesi sağlanarak 30 derece ve üzeri sıcaklıklarda enerji tasarrufunda kullanılması ile ilgili proje ile TÜBİTAK proje yarışmasında Türkiye dereceleri alınmıştır.
 • Mikroplastiklerin çevreye verdiği zararlarla ilgili İTÜ Bilim Merkezinde sergi çalışması yapılmıştır.

Öğrencilerimizi sürdürülebilir okul anlayışıyla hem akademik hem de sosyal sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlayarak yaptığımız projelere yenilerini eklemeye devam edeceğiz.