null

ÖĞRENME

ORTAMLARI

Öğrenme ortamları okulun atmosferini ve öğrencilerin öğrenme süreçlerini etkileyen en önemli unsurlardandır. İyi bir öğrenme ortamı öğrencilerin öğrenmeye olan ilgi ve isteklerini ve bunun sürdürülebilirliğini destekler. Öğrenmenin sadece zihinsel değil çevresel ve duygusal süreçleri de kapsadığı düşünülerek en etkili öğrenme için en uygun ortam seçilir. Bu ortamlar hazırlanırken bireysel farklılıklar ve farklı öğrenme stillerini göz önünde bulunduran, öğrenmenin zihinsel ve duygusal süreçlerini destekleyen ve öğrenme sürecini kolaylaştıran öğrenme ortamlarını göz önünde bulundurmak esastır.