null

SANAT VE

SPOR

ENKA Okulları’nda sanat eğitimi, öğrencilerin kendi yaşantılarını, amaçlı ve yöntemli olarak olumlu yönde değiştirme, dönüştürme, geliştirme ve yetkinleştirme sürecidir.

Sanat eğitimi, bireyin estetik duyarlılık, karşı görüşlere saygı, farklı kültürlere değer verme, sanat eserlerini koruma bilinci kazanma ve evrensel ortak bir değeri paylaşma gibi davranışları kazanmasını sağlar.

Kültür ve uygarlığın sanat eğitimi yoluyla ölümsüzleştirilmesi; sanatın halk kültürünün ve günlük yaşamın zengin estetik birikimiyle beslenmesinden, çocuk yaşta sanat sevgisine ve sanat bilincine dönüştürülmesinden geçer.

Beden Eğitimi dersinin temel amacı, öğrencinin beden sağlığını ve kas beyin koordinasyonunu geliştirmektir. Beden Eğitimi Bölümü dengeli bireyler yetiştirerek; öğrencilerin temel öz bakımlarını, hijyen kurallarına uygun olarak yerine getirmelerini sağlamaktadır. Öğrenciler, doğru beslenme alışkanlığı kazanarak, ilk yardım ve basit tedavi yöntemlerini uygulayacak bireyler haline gelirler.

Öğrencilerimiz süreç sonunda dönüşümlü düşünen, sporun olumlu etkilerinin neler olduğunu özümseyebilen, okul takımlarında yer alarak iş birliğinin ne kadar önemli olduğunun farkına varan, iletişim becerileri üst düzeyde olan ve estetik algısı taşıyan bireyler olarak yetişmektedir.